Finansije

Finansije možemo definisati kao umetnost i nauku rukovanja novcem. Obuke iz finansija nisu namenjene samo onima koji se bave finansijama, već je neophodno razumevanje od strane svih u  kompaniji, kako bi se ostvarili finansijski ciljevi. Stoga, polaznike koji pohađaju treninge iz grupe  finansija, možemo podeliti na one koji dolaze iz finansijskog sveta (finansijski direktori, direktori  controllinga, finansijski asistenti, analitičari…) i izvan njega (menadžeri i zaposleni u prodaji, proizvodnji, nabavci, IT, HR, logistici).

Finansijski menadžment

Upravljanje obrtnim sredstvima

Vrednovanje kompanije

Biznis plan

Napredna analiza finansijskih izveštaja

Modeli za analizu finansijskih izveštaja

Cash Flow

Napredni Cash Flow

Finansije za menadžere

Analiza finansijskih izveštaja

Finansijsko modelovanje

Računovodstvo za ne-računovođe