Naš tim

Đorđe Arsić

Partner i direktor

Đorđe Arsić je osnivač i konsultant AIM Instituta. Sa izuzetnom ekspertizom iz oblasti controllinga, finansija i izveštavanja, podstiče transformaciju poslovnih procesa klijenta po standardima najbolje svetske prakse. U AIM Institutu upravlja strategijom razvoja firme i obezbeđuje kontinuirano usavršavanje usluga i proizvoda. 

 • Diplomirani ekonomista
 • Partner AIM Instituta
 • Konsultant u oblasti finansija, controllinga i izveštavanja
 • Trener sa iskustvom u oblasti finansija, controllinga i izveštavanja i savetnik za njihovu implementaciju u svakodnevnim poslovnim procesima
 • Upravljao projektima implementacije i razvoja controllinga u kompanijama
 • Specijalista za formiranje i uspostavljanje biznis plana (budžeta) i praćenja njegovog ostvarivanja
 • Ključne obuke: finansijski menadžment, analiza finansijskih izveštaja, Cash Flow analiza, controlling menadžment, upravljanje obrtnim sredstvima, izveštaji za menadžere, Power BI, analiza podataka…

Tomo Đeković

Partner i direktor prodaje

Tomo Đeković je suosnivač AIM instituta i direktor prodaje. Sa ekspertizom iz oblasti prodajnih i pregoravačkih veština, kao i sveobuhvatnim poznavanjem tržišta pruža oslonac za dinamičan rast i razvoj firme.

 • Diplomirani ekonomista  
 • Partner AIM Instituta 
 • Direktor prodaje i razvoja 
 • Dugogodišnji rukovodilac u sektorima prodaje i razvoja kompanije sa izraženim kompetencama vođenja prodajnih timovima i upravljanja performansama, sales controllingom, pregovaračkim i komunikacionim veštinama 
 • Strateški partner vodećim kompanijama na Balkanu u treningu i razvoju zaposlenih, kreiranju stabilnih procesa i podrška u ostvaranju profesionalnih ciljeva kompanije  
 • Ključne oblasti delovanja: sales, komunikacija, sales controlling, pregovaranje, vođenje timova, razvoj timova, upravljanje tržištem, postavljanje i praćenje KPI, planiranje prodajnih aktivnosti 

Uroš Todorović

Konsultant i trener

Uroš Todorović je Power BI i SAP konsultant AIM instituta. Sa višegodišnjim iskustvom na projektima transformacije i povećanja efikasnosti poslovnih procesa kroz implementaciju najmodernijih softwerskih i biznis alata, pomaže kompanijama da dostignu svoju konkurentsku prednost.

 • Diplomirani ekonomista
 • Certified Management Accountant (CMA)
 • SAP Profitability And Performance Management konsultant
 • Trener u oblasti finansija, controllinga i softwerskih rešenja za pomoć u poslovanju
 • Specijalista za implementaciju i razvoj controllinga u kompanijama
 • Razvoj modela za analizu finansijskih izveštaja

Maja Relić

Konsultant i trener

Maja Relić je Soft skills trener AIM instituta i stručnjak za ljudske resurse. Sa fokusom na razvoj lidera i unapređenju korporativne kulture pruža podršku klijentima u primeni poslovnih strategija.

 • Diplomirani master ekonomista na smeru Menadžment ljudskih resursa 
 • Konsultant u oblasti ljudskih resursa 
 • Trener sa iskustvom u oblasti soft skills-a, prodaje, prezentacije i projektnog menadžementa i HR-a 
 • Asistent na Univerzitetu Singidunum na predmetu “Trening i razvoj zaposlenih” 
 • Sertifikovani NLP Master, IANLP 
 • Sertifikovani Agile HR Practitioner, Agile HR Community UK  
 • Kreirala i razvila preko 50+ različitih obuka iz oblasti razvoja mekih veština i ljudskih resursa 
 • Ključne obuke: leadership, veštine komunikacije, time management – self organisation, stres i conflict management, vođenje timova i upravljanje performansama, prezentacione veštine i javni nastup, rezilijentnost, change management, upravljanje projektima po PMI metodologiji, programi razvoja liderstva u proizvodnji i operacijama

Ana Savić

Key Account menadžer

Ana Savić je Key Account menadžer AIM instituta. Sa velikom istrajnošću i širokim znanjem prodajnih veština, radi na ostvarenju naših poslovnih ciljeva i učestvuje u izgradnji poverenja kod klijenta.

 • Diplomirani filolog
 • Key account manager AIM Instituta
 • Učestvuje u ostvarenju kompanijskih prodajnih ciljeva i podršci procesa
 • Aktivno radi na održavanju KA kupaca i upravlja prodajnom platformom
 • Poseduje akcentovane prodajne veštine, poput komunikacije sa teškim klijentima, pregovaranje, akvizicije tržišta i planiranja prodajnih aktivnosti

Ivan Đurić

Konsultant i trener

Ivan Đurić je konsultant AIM instituta. Sa ekspertizom iz oblasti
prodajnih veština i sales controllinga pruža podršku razvoju talenata i potencijala zaposlenih.

 • Diplomirani ekonomista
 • Konsultant iz oblasti prodaje, izveštavanja i prezentacije
 • Trener sa iskustvom držanja obuka za više od 2.000 polaznika iz velikih kompanija u Srbiji i regionu
 • Učestvovao u projektima razvoja prodajnih timova kroz podizanje veština prodaje, planiranje i analizu aktivnosti komercijale i kreiranja sistema izveštavanja
 • Ključne obuke: profesionalne prodajne veštine, izveštaji za menadžere, napredni Excel, sales controlling, kreiranje izveštaja u Excelu, planiranje aktivnosti prodaje, kreiranje strukture prezentacije, prezentacione veštine

Marija Urošević

Konsultant i trener

Marija Urošević je konsultant i trener AIM instituta. Sa velikom posvešćenošću omogućava klijentima da podignu nivo kompetencija i da olakšaju svakodnevne poslovne aktivnosti u alatima MS Office.

 • Master ekonomista
 • Microsoft Office Consultant & Trainer
 • Trener sa iskustvom u oblasti MS Office alata, Power BI i izveštavanja i savetnik za njihovu implementaciju u svakodnevnim poslovnim procesima
 • Pruža klijentim mogućnost da ovladaju različitim MS Office alatima koji će im olakšati i ubrzati obavljanje poslovnih aktivnosti
 • Ključne obuke: Excel, Power Query, Dashboard, Power BI, kreiranje izveštaja u Excel-u , izveštaji za menadžere

Miloš Blagojević

Konsultant i trener

Miloš Blagojević je trener i konsultant AIM Instituta iz oblasti Soft skills-a i prodaje. Kroz moderaciju, na interaktivan način, prenosi znanje za efikasno funkcionisanje kompanije i njenih timova.

 • Diplomirani ekonomista u oblasti upravljanja ljudskim resursima
 • Trener sa iskustvom u oblasti soft skills-a, prodaje, pregovaranja i prezentacionih veština
 • Kreirao i razvio preko 40 različitih obuka
 • Sertifikovani International Persolog® (DISC) Trainer
 • 120 trening dana na godišnjem nivou u radu sa grupama, timovima i pojedincima
 • Držao obuke za više od 2.500 polaznika u kompanijama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije
 • Ključne obuke: veštine komunikacije, liderstvo, timski rad, profesionalne prodajne veštine, pregovaranje, prezentacione veštine i javni nastup

Tamara Pavić

Marketing grafički dizajner

Tamara Pavić je marketing grafički dizajner AIM instituta. Sa velikim angažovanjem i svojom kreativnošću teži ka stvaranju kvalitetnog vizuelnog dizajna kako bi omogućila lakšu interakciju sa klijentima.

 • Master inžinjer biotehnologije
 • Grafički dizajner
 • Dugogodišnje iskustvo u radu sa programima kao što su InDesign, Illustrater i Photoshop
 • Ključne oblasti: tehnike izrade koncepta dizajna, analitičke veštine, uređivanje slika, grafički dizajn i izgled fotografija
Inovacije
0%
Istraživanje
0%
Savetovanje
0%
Komunikacija
0%

Zainteresovani ste?

Ako imate snažne ambicije da podstaknete razvoj i napredak svoje kompanije, ne oklevajte da nas kontaktirate da zajedno sagledamo Vaše potrebe.