Soft Skills

Grupa treninga za razvoj soft skills-a pruža neophodne alate i tehnike za unapredjenje ključnih osobina i interpersonalnih sposobnosti, koje su neizostavne u savremenom poslovnom okruženju. Ovaj trening se fokusira na razvoj veština poput komunikacije, timskog rada, vođenja ljudi, rešavanja problema i donošenja odluka, koje su ključne za uspeh u karijeri. Stvaranje snažnog skupa soft veština omogućaju pojedincima da se uspešno prilagode promenama, izgrade bolje odnose sa kolegama i klijentima te efikasnije upravljaju izazovima koji se javljaju na radnom mestu.

Liderstvo

Lična organizacija i upravljanje prioritetima

Vođenje timova i upravljanje performansama

Stres menadžment

Rezilijentnost

Efikasni sastanci

Asertivna komunikacija

Situaciono liderstvo

Upravljanje promenama

Prezentacione veštine i javni nastup

Mentorstvo i razvoj zaposlenih

Motivacija zaposlenih

Feedback

Koučing za menadžere

Upravljanje konfliktima

Growth mindset

Emocionalna inteligencija