Kreiranje sistema izveštavanja (management reporting)

AIM Institute - trening zaposlenih - Management reporting 1

Management reporting (opis):

Efektivan sistem izveštavanja izvor je poslovne inteligencije koji omogućava menadžerima da donose ispravne odluke na osnovu informacija. Izveštaji menadžmenta fokusiraju se na informisanje menadžera o različitim aspektima poslovanja, što im pomaže da donesu bolje informisane odluke i dalji plan delovanja. Podaci se prikupljaju iz različitih sektora kompanije, kroz praćenje ključnih indikatora performansi (KPI) i prikazivanjem istih na razumljiv način.

Treba imati na umu da se Management reporting razlikuje od finansijskog izveštavanja. Oba načina izveštavanja imaju veliki značaj, s tim što je Management reporting prilagođen internim potrebama kompanije za informacijama koje se koriste u procesu donošenja odluka.

Kompanije imaju sve veći pritisak da prošire dubinu, tačnost i detaljnost finansijskog i upravljačkog izveštavanja. Menadžeri, investitori, akcionari, revizori i drugi stejkholderi žele da znaju više od toga šta se dogodilo – žele da znaju zašto se određeni rezultat dogodio. S druge strane, i analitičar želi da brzo prikaže ove informacije kako bi kompanija mogla da reaguje na probleme ili iskoristi šanse pre nego što taj trenutak bude izgubljen. Interaktivno izveštavanje i Dashboardi treba da osiguraju detaljan uvid u poslovanje kompanije, koji su uzroci određenog rezultata i to u realnom vremenu, što omogućava kompaniji da deluje već danas.

Izveštaje obično kreira sektor finansija kao i analitičari iz drugih sektora kompanije koji dostavljanju neophodne inpute za obradu kvantitativnih i kvalitativnih rezultata.

Zašto je potrebno da se unaprede izveštaji?

Kada nastaje problem oko izveštaja? Uglavnom sa količinom informacija. Svakog dana se unosi na stotine pa i hiljade faktura, i time se multiplikuju zahtevi za informacijama. Bez poznavanja informacija o prometu, marginama, sezonalitetu, razlici u odnosu na plan i mnogim drugim informacijama, nemoguće je donositi prave odluke.

AIM Institute - trening zaposlenih - Management reporting 2 - izveštaj

Razlozi zbog kojih se izveštaji ne koriste efektivno mogu biti:

 • Ogroman broj informacija u izveštaju
 • Konfuzna vizuelizacija
 • Ne uočavaju se glavni razlozi određenog rezultata
 • Analiza irrelevantnih KPI-va
 • Podaci se teško interpretiraju
 • Podaci nisu sasvim precizni
 • Ključni trendovi se teško prepoznaju
 • Odsustvo zaključaka i akcionih planova
 • Nemoguće je uočiti strateške šanse kompanije

Problemi:

Nažalost, do ovih relevantnih informacija se nekada ne dolazi brzo. Velike baze podataka, mnogo aktivnosti koje se preklapaju, različiti informacioni sistemi koji nisu uvezani, spori tokovi informacija su samo neki od ometajućih faktora da menadžer dobije informacije na vreme. A odluku treba doneti što pre. Jedna od najvećih internih snaga svake kompanije, jeste sposobnost da proizvede prave informacije koje unapređuju poslovni rezultat. Moć i uspeh leži u informacijama.

Rešenje:

AIM Institute - trening zaposlenih - Management reporting 3 - izveštaj

Izveštaji pružaju povratnu informaciju o ostvarenim rezultatima i daju osnovu za donošenje poslovnih odluka. Izveštaji moraju da budu celoviti, razumljivi korisniku njihovih informacija, jednostavni za analizu i akciono orijentisani. Takođe izveštaj mora da bude interaktivan, kako bi se obezbedila mogućnosti praćenja i poređenja različitih kategorija. I sve to mora da potroši što manje vremena menadžeru i donosiocima odluka.

Management reporting sistem oblikuje izveštaje koji su dizajnirani da odgovore na pitanje „zašto je ta informacija važna za menadžera?“ Cilj sistema je da olaška svakodnevne procese i obezbedi dobro osnovu kompaniji da kreira rast. To radimo identifikovanjem najrelevantnijih pokazatelja i ključnih pokazatelja učinka (KPI) za vaše određeno poslovanje. Naš glavni fokus je na olakšavanju tumačenja podataka, istovremeno ističući ključne trendove i identifikujući buduće mogućnosti.

Naši alati su prilagođeni potrebama klijenta, i omogućavaju bolje praćenje strateških ciljeva i performansi, kao i identifikaciju budućih mogućnosti u svojoj industriji.

Efektan izveštaj sadrži:

 • Celovitu analizu performansi kompanije
 • Uvid u relevante KPI-ve koji komapniju podižu na višu trajektoriju razvoja
 • Efektivna vizuelizacija informacija
 • Informacije su jasno prezentovane
 • Informacije se jednostavno interpretiraju
 • Ključne trendovi su jasno naglašeni
 • Buduće prilike su jasno identifikovane
 • Izveštaj sadrži zaključke i predlog akcionog plana

Šta dobijamo?

 • Jasno definisan set kompletnog izveštaja: Set izveštaja uključuje prerađene izveštaje, šablone za popunjavanje izveštaje i precizne standarde u kreiranju izveštaja.
 • Razdvojene finansijske i operativne izveštaji: Kompanija treba da stekne uvid u finansijske performanse i kao i sektorske performanse.
 • Multidimenzionalno izveštavanje: Management reporting sistem sadrži mogućnost brzog filtriranja podataka, grupisanja i praćenja informacija kako bi se odgovorilo na različite zahteve. Stoga je praćenje po različitim dimenzijama od vitalnog značaja. Moguće dimenzije uključuju projekte, kupce, regione, objekte, sektore, prodavce, artikle, zaposlene i specifične dimenzije koje su značajne za granu.
 • Poređenje različitih tokova informacija: Izveštaji omogućavaju poređenje realizovanih (ACT) infomacija sa planiranim (BUD), ali i sa prethodnim godinama ili procenom (Forecast).
 • KPI analizu: Svi relevantni KPI-vi se integrišu u sistem i na osnovu njih se donosi odluka.
 • Fleksibilno izveštavanje: Izveštaji se mogu unaprediti sa rastom informacionih zahteva.
 • Vizuelni sadržaj: Napravite Dahboard-ve koje uključuju tabele, grafikone, elemente naglašavanja.
 • Jedinstvena baza: Svi izveštaji na jednom mestu.
 • Filteri u Dashboard-u: Koristite filtere za praćenje različitih informacija po dimenzijama.

Benefiti management reporting sistema

AIM Institute - trening zaposlenih - Management reporting 5 - izveštaj

 • Efektivni setovi izveštaja koji sagledavaju kompletnu kompaniju
 • Uvezani interaktivni izveštaji
 • Vizuelni podaci (tabele, grafikoni, animacije)
 • Analitika u odnosu na glavne tokove informacije (planirani podaci, istorijski podaci i procena)
 • Setovi izveštaji omogućavaju značajne uštede vremena prilikom ažuriranja podataka u narednim vremenskim periodima
 • Mogućnost parcijalnog deljenja informacija zavisno od potreba različitih korisnika
 • Svi izveštaji su tailor-made, i prilagođeni specifičnostima kompanije i grane u kojoj posluje.
 • Podrška AIM Instituta u implementaciji sistema i njegovoj nadogradnji